29 Aralık 2013 Tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda alınan kararla kurulması planlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği, Dernek merkezinin kiralanması tüzüğün hazırlanması resmi prosedürlerin tamamlanması ardından Nisan ayında resmen kuruldu.

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olanlarla Fakülte arasında ilişki kurmak, üyelerin meslek yönünden gelişmelerine, mesleki sorunlarının çözümüne, yaşam düzeyini yükseltmelerine katkıda bulunmak, üyeler arasında ve üyelerle öğrenciler arasında bilimsel ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacı ile kurululan derneğin kurucu üyeleri  , Asım Tomo  ,  Burak Can  ,  Enes Kesim   ,  Nur Ece Öztaş, Oğuz Mutlu,   Sena Destan,  Z.İpek Aydın,Alişan Burak Yaşar,   Zeynep Vatansever   kurucu yönetim kurulu üyeleri Üye : Dr. Enes Kesim Üye: Dr.Burak Can Sayman: Dr.Oğuz Mutlu Genel Sekreter: Dr.Zehra İpek aydın Başkan:Dr. Alişan Burak Yaşar olduğu halde 1 Haziran 2013 Tarihinde Maşukiye Naturköy tesisleri toplantı salonunda ilk genel kurulu planlanmıştır.

Derneğin merkezi İzmit Acısuparkında bulunmaktadır