Değerli mezunlarımız

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği  2. Seçimli Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 18.00’da, aşağıdaki gündemle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda toplanacaktır.

 

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yerde 10 haziran 2016 Cuma günü saat 18:00’da aynı gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği 

 

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Dr Alişan Burak Yaşar 

 

 

Gündem

  1. Açılış

  2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

  3. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

  4. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

  5. Yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimi; 

  6. Dilek, öneriler ve kapanış