11.1.16 tarihinde saat 21:00- 21:45 arası Google hangout üzerinden Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği gelecek planlamaları konulu toplantı yapıldı.

Katılımcılar:

Adem Aydın

Alişan Burak Yaşar

Enes Kesim

Göknur Topçu

Gözde Yörükoğlu

Z.İpek Aydın

 

Toplantı Gündemi:

1)önümüzdeki kahvaltı organizasyonu

2)önümüzdeki genel kurul ve seçimler

3)fakültedeki öğrenci kulüplerinden gelen talepler

4)yeni başlayan bir dernek olarak hedefler

5)bursar

6)önceki buluşmada kararlaştırılıp yapılanlar\yapılamayanlar

 

Kararlar:

1)Derneğin 2016 yaz etkinliği olarak 7 mayıs 16 Cumartesi tarihli olacak şekilde bir aşkam yemeği planlandı. Rektörlükten destek talep edilecek, katılımcılardan ücret talep edilecek ilerideki burs planları için burdan elde edilen gelir kullanılacak. Bu etkinlik ön araştırması için bir komisyon kurulması karar verildi ve Dr Gözde Yörükoğlugörevlendirildi.

2)Koütbat Kongre düzenleme ekibinin talepleri noktasında, mezunlara duyurulması istenen KOÜ TIP POLAR ları ile ilgili yalnzıca iletişim-duyuru konusunda yardımcı olunabilecek.

3)Derneğin senelik burs havuzu ve burs hedefleri olacak. Öğrenci talepleri ve burs konusu ile ilgili ayrıntılı ilgilenecek bir komisyon kuldu ve bunla ilgili Dr Adem Aydın görevlendirildi.

4)Mail gruıpları ve facebook grupları doğal akışı ile mezunlar arası bir iletişim ağı oluşturma potansiyeli açısından bir engel düşünülmedi. Dr İshak Yıldız ve Dr Safa Cansinin bu konudaki yaptığı ön çalışmalar derlenecek.Web sitesi (www.koutfmezder.org) daha aktif hale getirilecek.  BU işlerle ilgili bir komisyon kurlması kararlaştırıldı. Bu iki üyemize ek olarak Dr Alişan Burak Yaşar bu iletişim ağı ile  komisyonda ilgili görevlendirildi. Bu toplantı raporumuzun bu ağlar için ilk mesaj olması kararlaştırıldı.

5)Her ay dileyen her üyeye açık online toplantı yapılması kararlaştırıldı. Her ayın ilk pazartesi olabilir denildi.

6)Muhtemel tarihle ilgili dekanlık ve rektörlükle iletişime geçilmesi için Dr Alişan Burak Yaşar görevlendirildi.

7)Derneğe ait bir dergi\mecbua hazırlanması konusunda niyet beyan edildi. İlk aşama olarak Fakültedeki halihazırda kurulan ve internet üzerinden aylık yayınlanan derginin içinde bir sayfa şeklinde başlanabileceği kararlaştırıldı. BU konu ile ilgili Dr Adem Aydın ve Dr Enes Kesimin görevlendirildi bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

8)Mezunlar Derneği 3. Buluşması Yemeği satinden 2 saat önce mezunlar derneği olağan genel kuruu ve seçimleri yapılması kararlaştırıldı. Bunla ilgili duyuru ve resmi prosedürlerle ilgili Dr Alişan Burak Yaşar görevlendirildi

9)Mezunlar Derneği Adına verilecek bursların , Fakülte Burs Komisyonu aracılığı ile yapılması kararlaştırıldı. Dr Adem Aydının Mezunlar Derneği aracılığı ile yaptığı KOÜTBAT 5. Ulusal Kongresi sponsorluk anlaşması ve benzerlerinin Mezunlar Derneği aracılığı ile yapıldığı için Mezunlar Derneği Etkinlikleri Arasında sayılması kararlaştırıldı. Derneğin Tüzüğündeki ilgili maddelere atıfta bulunuldu.

10)İyin niyet ve temenniler ile toplantı sona erdi.