Print

Sayın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlar Derneği Üyeleri;

KoutfmezderOlağan Genel Kurulu; yeterli çoğunluk sağlanması şartıyla 26/04/2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleşecektir. Aksi takdirde çoğunluk şartı aranmaksızın 03/05/2018 tarihinde, yine Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilecektir.

Tarih: 26/04/2018 cumartesi 

Toplantı saati: 16:00

Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda

Tarih: 03/05/2018 cumartesi 

Toplantı saati: 16:00

YER: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu


 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu ÜyeleriBaşkan

Şube Başkan Yardımcısı

Şube Genel Sekreteri

 Sayman

Üye